-->

Teks Pembawa Acara Rapat Karang Taruna Lengkap

Teks Pembawa Acara Rapat Karang Taruna Lengkap


 (CONTOH 1)

Pembawa acara Karang Taruna Bahasa Jawa


Assalamu’alaikum wr.wb.

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللهِ الـحَمْدُ للهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ رَسُولِ الله، لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِالله وَ بَعْدُ


Kawula nuwun.  Ingkang kinurmatan, Mas Muhammad Sodiqin, Mbah Kasri kalian Ibuk, sekalian keluarga selaku tuan rumah kempalan Karang Taruna Dusun Klego, Ingkang kinurmatan. Poro rawuh Kakung sumowono Putri, ikang kanurmatan ugi. Para kadang Muda Werdo, ingkang kaula trisnani. 


Langkung rumiyin sumangga kita sami ngaturaken puja-puji syukur dhumateng ngarsanipun Gusti Allah Ta’ala, ingkang sampun kepareng kanugrahan arupi kasarasan jasmani lan rohani, sahengga ngantos wekdal punika panjenengan sadaya, dalasan kula saged hangrawuhi kempalan rutin Musyawarah utawi rapat rutin Karang Taruna Dusun Klego punika. Monggo kita sareng-sareng maos, bi khoulina ... Allhamdulilahi Robil alamin.


Kaping kalihipun, salawat salam mugi tansah dhumateng kanjeng Nabi Muhammad SAW, mangga kita haturaken shalawat, ( Allahumma shalli wa sallim ‘ala Muhammad wa ‘ala ali Muhammad). Mugi-mugi kanhti Salawat punika kita sedaya keparing safaat benjang ing yaumil kiamah. Amin Allahuma ... Amin.

Info Penting Klik


 Para kadang Muda Werdo, ingkang kaula trisnani. Kaula ingkang jinejer pinangka pranata cara, keparenga langkung rumiyin badhe hangaturaken menggah urut reroncening adicara.


1. Sapindah pambuka.

2. Kalajengaken adhi cara kaping kalih, tanggap wacana.

     1. Tanggap wacana kaping pisan, saking Kang Mas Muhammad Sodiqin, selaku tuan rumah.

     2. Kaping kalih ipun Kang Mas Muhammad Muhaimin, selaku ketua Karang Taruna.

     3. Kalajengaken tanggap wacana ingkang nomor tiga, saking Kang Mas Rudi Hartono selaku bendahara Karang Taruna Dusun Klego.

3. Tuwin adhi cara ingkang nomor tigo punika, istirahat. 

4. Kaping  sekawan ipun musyawarah rembuk, ingkang badhe dipun moderatori kalian Kang Mas Raditya Dika.

5. Adhi cara nomor gangsal, inggih punika penutup. Ingkang bahde dipun doai kalian Kang Mas Muhammad Rizky

_______

Sumangga ing adicara Musyawarah utawi Rapat rutin Karang Taruna Dusun Klego punika, kawiwitan kanthi maos Basmalah ... Bismillahirrohmanirrohiim. Mugi-mugi Gusti Allah tetep paring barokah, sahengga lampahing adicara punika saged lumampah kanthi rancag engga paripurna. (CONTOH 2)

Pembawa Acara / MC Rapat Karang Taruna


Assalamu’alaikum Warohmatullohiwabarokatuh.الـحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَـمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالـمُرْسَلِيْنَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا مُـحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْـمَعِيْنَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ، أَمَّا بَعْدُ • Yang saya hormati Tuan Rumah Sdr ……………….
 • Yang saya hormati ketua RT 13 Bapak ………………
 • Yang saya hormati ketua karang taruna ristansari sdr. ………………
 • Yang saya cintai dan banggakan rekan-rekan karang taruna Ristansari


Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT , yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul ditempat ini dalam acara pertemuan muyawarah Dukuh Tanjung Sari tanpa kekurangan suatu apapun. 


Yang kedua kalinya tidak lupa sholawat serta salam selalu kita tunjukan kepada junjungan Nabi Agung kita yaitu Nabi Muhammad SAW , yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti sekarang ini.  


Saya disini akan membacaakan susunan acara yang akan kita lalui bersama pada malam ini yaitu :PembukaanSambutan sambutanInti acara (dibawakan oleh moderator) Lain-lainDo’a dan penutupBerhubung waktu semakin malam, marilah kita mulai acara pada malam hari ini. 

Untuk Acara yang pertama adalah pembukaan, marilah kita buka acara pada malam ini dengan bacaan Basmallah. Bersama-sama. 


Terimakasih semoga dengan bacaan basmallah tadi akan memperlancar acara kita pada malam ini, Amin…


Acara yang kedua adalah sambutanSambutan yang pertama oleh Tuan Rumah, kepada Sdr. ………….. kami beri waktu hanya 5 menit. Waktu dan tempat kami persilahkan

Sambutan kedua oleh ketua RT 13, kepada Bapak ……………… kami beri waktu hanya 5 menit. Waktu dan tempat kami persilahkan

Sambutan ketiga ketua karang Taruna, kepada Sdr. …………… kami beri waktu hanya 5 menit. Waktu dan tempat kami persilahkan.

Acara yang ketiga adalah acara inti yang akan dipimpin langsung moderator Sdr …………… kepada sdr……………….kami persilahkan.

Selanjutnya acara yang keempat adalah lain - lain , kepada siapa saja yang mau mengisi lain - lain kami persilahkan.

Kemudian acara yang terakhir doa dan penutup. Untuk do’a akan dipimpin oleh sdr………………… , langsung saja waktu dan tempat kami persilahan.

Demikian acara demi acara telah terlaksana. Semoga kegiatan pada malam hari ini akan membawa kebaikan bagi karang taruna dan warga RT 13 lebih baik lagi kedepanya. Mengingat waktu yang sudah larut malam, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdallah bersama-sama.

Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.

Wassalamu’alaikum Warohmatullohiwabarokaatuh.

 (CONTOH 3)

Pembawa Acara / MC Rapat Karang Taruna Dalam Bahasa Jawa

Assalaamu’alaikum Wr.Wb


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ اْلأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَاَصْحَبِهِ أَجْمَعِيْنَ. أََمَّا بَعْدُ


 • Wonten ngarsanipun Ketua Pembina Karang Taruna Tunas Muda Tampingan, ingkang dahat kinurmatan.
 • Ketua Karang Taruna lan sak jenjang peraangkatipun ingkang kinurmatan.
 • Rencang-rencang karang taruna ingkang kulo tresnani.


Sepisan, monggo kita tansah ngucapken syukur alhamdulillah dumateng gusti Allah, keranten kito sedoyo taksih diparingi seha wal'afiyat, saget kempal wonten eng adicoro siang meniko.

Sholawat sarto salam monggo sami kito aturaken dumateng Baginda Nabi Muhammad SAW engkang kito antu-antu syafa’atipun wonten ing Yaumil Qiyamah.

Teng mpriki kulo kajibah dados pranoto coro, adicoro kaping :

 • Sepindah Pambuko
 • Kapeng kalihipun waosan Tahlil
 • Kapeng sekawan sambutan saking Ketua Karang Taruna sekaliyan musyawarah
 • Kapeng gangsal Laporan Keuangan
 • Kaping enem Lain-lain
 • Kaping pitu Penutup“Matur nuwun dumateng panjenenganipun ………….”

Ndungkap adicoro sak lajengipun nuninggh adicoro ingkang ongko tigo. Adicoro ingkang ongko tigo  nuninggih sambutan sangking wakilipun karang taruna/ tuan rumah/ Pembina Karang Taruna, dumateng panjenenganipun ………. sumonggo.

Ndungkap adicoro sak lajengipun nuninggh adicoro ingkang ongko tigo. Adicoro ingkang ongko tigo  nuninggih sambutan sangking wakilipun karang taruna/ tuan rumah/ Pembina Karang Taruna, dumateng panjenenganipun ………. sumonggo.


“Matur nuwun dumateng panjenenganipun ………….”

Ndungkap adicoro sak lajengipun nuninggh adicoro ingkang ongko sekawan. Adicoro ingkang ongko sekawan nuninggih sambutan sangking Ketua Karang Taruna sekaliyan musyawarah, dumateng panjenenganipun …………. sumonggo.

Ndungkap adicoro sak lajengipun nuninggh adicoro ingkang ongko sekawan. Adicoro ingkang ongko sekawan nuninggih sambutan sangking Ketua Karang Taruna sekaliyan musyawarah, dumateng panjenenganipun …………. sumonggo.


“Matur nuwun dumateng panjenenganipun ………….”

Ndungkap adicoro sak lajengipun nuninggh adicoro ingkang ongko gangsal. Adicoro ingkang ongko gangsal nuninggih Laporan Keuangan Karang Taruna, dumateng panjenenganipun …………. sumonggo.

Ndungkap adicoro sak lajengipun nuninggh adicoro ingkang ongko gangsal. Adicoro ingkang ongko gangsal nuninggih Laporan Keuangan Karang Taruna, dumateng panjenenganipun …………. sumonggo.


 “Matur nuwun dumateng panjenenganipun ………….”

Ndungkap adicoro sak lajengipun nuninggh adicoro ingkang ongko enem. Adicoro ingkang ongko pitu nuninggih Lain-lain, monggo kagem sinten mawon ingkang badhe ngisi adicoro lain-lain punikokawulo sumanggaaken.

Ndungkap adicoro sak lajengipun nuninggh adicoro ingkang ongko enem. Adicoro ingkang ongko pitu nuninggih Lain-lain, monggo kagem sinten mawon ingkang badhe ngisi adicoro lain-lain punikokawulo sumanggaaken.

Monggo acoro ing ndalu puniko kito tutup kanthi sareng-sareng maos TAHMID. Alhamdulillahirobbil ‘alamin

Alhamdulillah Alhamdulilahirrobil’Alamin Asollatuwassalam Mu’ala Asrofilambyaiwalmursalin syaidinaMuhammadin wangala Alihi wasohbihi aje’mangin Amaba’dhu.


Ingkang kawulo hormati …………… ( rumah yg ditempati )

Sepindah monggo kito aturken raos puji syukur kito dumateng Alloh SWT, engkang sampun pareng Rahmat lan karunianipun dumateng kito sedoyo. Sahinggo kito saged makempal ing adicoro puniko kanti mboten manggihi alangan satunggal punopo.

Poro rawuh ingkang kinurmatan, kulo minongko pranoto adicoro ing ndalu meniko bade maosakaen runtutaning acoro ing ndalu meniko:


Kapeng tigo sambutan saking wakilipun karang taruna / wakil tuan rumah / Pembina Karang Taruna

Mengeti wedal sakwetawis ndalu, monggo adicoro ing ndalu puniko kito bikak sesarengan kanti waosan BASMALLAH sesarengan.

Ndungkap adicoro sak lajengipun nuninggh adicoro ingkang ongko kaleh. Adicoro ingkang ongko kalih nuninggih waosan Tahlil ingkang sak mangke bade kaslirani dumateng panjenenganipun …… dumateng panjenenganipun ……. sumonggo.

Ndungkap adicoro sak lajengipun nuninggh adicoro ingkang ongko pitu. Adicoro ingkang ongko pitu nuninggih Penutup. Sak derengipun acoro ing ndalu meniko kito tutup, kulo ing mriki sak dangunipun ndereaken lampahing adicoro ing ndalu meniko kathah kalepatan kulo nyuwun lumunturing sih samudro pangarsami.

Wasalamualaikum Wr. WbIklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel